Zorgzwaartepakket (ZZP)

Sinds 2009 wordt de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen gefinancieerd middels de zorgzwaartebekostiging. In het kort komt het erop neer dat het geld dat een zorginstelling krijgt, is afgestemd op de zorg waarvoor de cliënt een indicatie heeft. Op deze pagina vindt u een korte algemene omschrijving van de zorgzwaartebekostiging en de tien zorgzwaarte-pakketten. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid waar u de gebruikersgids verpleging en verzorging gratis kunt downloaden of bestellen.

Wat houdt een ZZP in?

Het zorgzwaartepakket beschrijft:
• waar u hulp bij nodig heeft (bijvoorbeeld met wassen en aankleden)
• hoeveel hulp u krijgt, uitgedrukt in gemiddelde uren per week.
Op basis van deze uren wordt de financiering bepaald.
U hebt recht op het aatal uren waarvoor u geïndiceerd bent. Let wel: de uren die u toebedeeld krijgt zijn een gemiddelde en kunnen per week verschillen. Soms heeft u iets meer zorg nodig en soms iets minder. Met de zorginstelling waarvan u zorg ontvangt, maakt u afspraken hoe de uren worden ingezet.

Welke ZZP’s zijn er?

Er bestaan tien verschillende zorgzwaartepakketten (ZZP): ZZP-1 tot en met ZZP-10. Deze variëren van lichte pakketten voor mensen die een klein beetje hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging tot zware pakketten voor mensen die bijvoorbeeld een ernstige vorm van dementie hebben en bij alles hulp nodig hebben.
Belangrijk om te weten is dat het budget horend bij uw zorgzwaartepakket op verschillende manieren besteed wordt:
• U ontvangt individueel zorg, bijvoorbeeld hulp bij het douchen.
• U ontvangt zorg in groepsverband, bijvoorbeeld hulp bij de maaltijd of bij een groepsactiviteit.
• Ook wordt een gedeelte van het budget ingezet voor overleg met u en/of uw familie en voor het bijhouden van uw cliëntdossier.
• Tot slot wordt een gedeelte van het budget gebruikt om algemene voorzieningen te financieren waar u en alle andere cliënten gebruik van kunnen maken en uw verblijf nog comfortabeler maken.

Wie is verantwoordelijk voor de zorg?

Bij ZZP-1 tot en met ZZP-3 is de huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg en behandeling. Vanaf ZZP-4 kan ook de functie behandeling worden geindiceerd. Heeft u een ZZP-4 indicatie of hoger met daarin een indicatie voor de functie behandeling? Dan is de medische zorg en behandeling de verantwoordelijkheid van de verpleeghuisarts. Heeft u dit niet, dan is de huisarts verantwoordelijk.

Wat doet Inovum met uw indicatie en ZZP?

Medewerkers van Inovum kijken samen met u hoe de uren die bij uw indicatie en zorgzwaartepakket horen, het beste ingezet kunnen worden. De afspraken worden opgeschreven in een persoonlijk zorgplan. Wenst u meer zorg dan uw zorgzwaartepakket aangeeft, dan kan dat tegen betaling. U kunt in overleg met de medewerker kijken wat de mogelijkheden zijn. Voor aanvullende zorg ontvangt u een rekening die u zelf betaalt.

Meer informatie

Informatie over het volledige zorgaanbod van Inovum vindt u op deze website bij Zorg en behandeling . Ook kunt u hiervoor terecht bij Zorgbemiddeling Inovum, telefoon 035 – 58 88 387.