Home > Zorg thuis > Vergoedingen en indicatie

Vergoedingen en indicatie

Inovum verleent vooral zorg aan cliënten op basis van een indicatie. De verschillende indicaties hebben elk hun eigen financieringsvorm. Maar ook zonder indicatie kunt u bij ons terecht voor zorg en dienstverlening. Een indicatie is een onafhankelijk oordeel over uw situatie. Het is in feite uw toegangsbewijs voor de zorg die u nodig heeft en die betaald wordt vanuit de Wlz, Zvw of Wmo. Met dit toegangsbewijs kunt u de zorginstelling kiezen waar u zorg van wilt krijgen.

Klik hieronder op een financieringsvorm voor meer informatie:

 • Wijkverpleging

  • Betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
   • Wanneer u zorg thuis van Thuiszorg Inovum wilt ontvangen, heeft u een Zvw-indicatie nodig. In deze indicatie staat welke persoonlijke verzorging en/of verpleging u nodig heeft. De Zorgverzekeringswet (Zvw) stelt alle inwoners van Nederland verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. In het basispakket van deze verzekering zit ook persoonlijke verzorging en verpleging thuis: wijkverpleging.U kunt bij de wijkverpleegkundige van Inovum (of een andere thuiszorgorganisatie) een indicatie aanvragen. De wijkverpleegkundige bepaalt samen met u wat u nodig heeft gezien uw individuele situatie en uw specifieke zorgvragen. De wijkverpleegkundige geeft onafhankelijk advies en stelt een indicatie op basis van een professioneel normenkader. Met deze indicatie kunt u vervolgens uw zorg thuis regelen met Thuiszorg Inovum.
    Geen eigen bijdrage
    Omdat deze zorg in het basispakket zit, betaalt u naast uw premie voor uw zorgverzekering niets extra’s. Voor wijkverpleging geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Deze zorg wordt vergoed door de Zvw.
    Informatie
    Voor meer informatie over de indicatiestelling door de wijkverpleegkundige, de financiering en Thuiszorg Inovum kunt u contact opnemen met Thuiszorg Inovum 035 – 5888200.
 • Verpleeghuiszorg thuis

  • Door middel van Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT)
   • Gebruikelijke wijkverpleegkundige zorg wordt gefinancierd uit de Zvw. Er zijn ook andere, wat meer complexere vormen van zorg thuis mogelijk bij Inovum zoals op basis van een indicatie voor het modulair pakket thuis (MPT) of volledig pakket thuis (VPT). Dit pakket wordt gefinancierd uit de Wlz. De ‘verpleeghuiszorg’ gekoppeld aan het pakket wordt thuis gegeven i.p.v. een opname in het verpleeghuis. Een indicatie voor dit pakket vraagt u aan bij het zorgkantoor van uw regio.
    Eigen bijdrage
    Net als bij een opname in het verpleeghuis betaalt u bij verpleeghuiszorg thuis een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is o.a. afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. De eigen bijdrage wordt geregeld via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website www.hetcak.nl of telefoonnummer 0800 – 0087.
    Informatie
    Wilt u meer weten over deze specifieke vorm van zorg thuis, dan kunt u contact opnemen met Backoffice Thuiszorg Inovum, telefoon 035-5888200. Of met het zorgkantoor van uw regio. Op de website www.zn.nl (Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland) vindt u het telefoonnummer van het zorgkantoor van uw regio.
 • Huishoudelijk hulp thuis

  • Betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
   • Wanneer u huishoudelijke hulp thuis van Thuiszorg Inovum wilt ontvangen, heeft u een Wmo-indicatie nodig. In deze indicatie staat welke huishoudelijke hulp u nodig heeft. De indicatie wordt afgegeven door uw gemeente. Huishoudelijke hulp thuis valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente.Een indicatie kunt u zelf, of samen met uw familie, aanvragen bij uw gemeente. Hoe u dit moet doen, staat uitgelegd op de website van uw gemeente. Daar vindt u ook het telefoonnummer van het Wmo-loket.
    Eigen bijdrage
    Voor ondersteuning uit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is o.a. afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. Voor vragen over de eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website www.hetcak.nl of telefoonnummer 0800 – 0087.
    Informatie
    Voor meer informatie over de indicatie, financiering en huishoudelijke hulp thuis van Thuiszorg Inovum kunt u contact opnemen met de coördinator huishoudelijke hulp thuis van Inovum, telefoonnummer 035 – 5888206.
 • Groeps- of individuele begeleiding

  • Betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
   • Wanneer u gebruik wilt maken van groeps- of individuele begeleiding van Inovum, heeft u een Wmo-indicatie nodig. De indicatie wordt afgegeven door uw gemeente.  Begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente.Een indicatie kunt u zelf, of samen met uw familie, aanvragen bij uw gemeente. Hoe u dit moet doen, staat uitgelegd op de website van uw gemeente. Daar vindt u ook het telefoonnummer van het Wmo-loket.Eigen bijdrage
    Voor ondersteuning uit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is o.a. afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. Voor vragen over de eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website www.hetcak.nl of telefoonnummer 0800 – 0087.Informatie
    Voor meer informatie over de indicatie, financiering en het dagactiviteitencentrum van Inovum kunt u contact opnemen met de manager van de dagactiviteit, telefoon 035 – 58 88 207. Wilt u meer informatie over de indicatie, financiering en mogelijkheden m.b.t. individuele begeleiding thuis, kunt u contact opnemen met Thuiszorg Inovum, telefoon 035 – 58 88 200.
 • Kortdurend verblijf en respijtzorg

  • Diverse financieringen
   • U woont thuis en heeft opvang met zorg nodig, bijvoorbeeld om uw familielid te ontlasten. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. Daarbij kunt u denken aan een tijdelijke opname in een van onze zorgcentra, het bezoeken van het dagactiviteitencentrum of begeleiding thuis. Deze vormen van kortdurende zorgondersteuning worden op verschillende wijze gefinancierd (Wlz, Zvw of Wmo) en georganiseerd, afhankelijk van uw zorgvraag en uw indicatie. Ook is er de mogelijkheid om op particuliere basis gebruik te maken van kortdurende zorgondersteuning. Met alle veranderingen van de afgelopen tijd is het echter niet altijd eenvoudig de juiste weg te vinden. De medewerkers van de Zorgbemiddeling Inovum zijn goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden en bespreken graag samen met u wat u precies zoekt, wat er nodig is en welke oplossing daar het beste bij past. Wij adviseren u daarom altijd contact op te nemen met de aanbieder van voorkeur om uw specifieke vraag te bespreken. Zij zijn bereikbaar via 035 – 58 88 387.
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)

  • Diverse financieringen
   • Met een PGB heeft u meer mogelijkheden om de zorg zelf te regelen in vergelijking met zorg in ‘natura’, als integraal pakket. Dit heeft voordelen maar vraagt ook wat van u in de rol van werkgever en organisator. Een PGB kunt u aanvragen bij het zorgkantoor van uw regio. Het zorgkantoor ziet er op toe dat u als cliënt een bewuste keuze maakt voor het PGB. PGB cliënten krijgen een trekkingsrecht in plaats van een bedrag op de rekening. Om voor een PGB in aanmerking te komen, moet u een budgetplan opstellen en aannemelijk maken dat u (of u vertegenwoordiger) het werkgeverschap kunt invullen. Het zorgkantoor beoordeelt of u als verzekerde aan de voorwaarden heeft voldaan. Behandeling kan niet uit het PGB betaald worden; wanneer dat nodig is, ontvangt u dat in natura. Het is ook mogelijk zorg in natura in combinatie met PGB te ontvangen. Het PGB wordt gefinancierd uit de Wlz (Wet langdurige zorg), de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Zvw (Zorgverzekeringswet).Eigen bijdrage
    De eigen bijdrage, horend bij het PGB, moet u als budgethouder uit eigen middelen betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK.) De hoogte is o.a. afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. Voor vragen over de eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website www.hetcak.nl of telefoonnummer 0800 – 0087.Meer informatie
    Wilt u meer weten over het PGB, dan kunt u contact opnemen met het zorgkantoor van uw regio. Op de website www.zn.nl (Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland) vindt u het telefoonnummer van het zorgkantoor van uw regio.
 • Private financiering: aanvullende zorg en diensten betaald door de cliënt zelf

  • Eigen financiering
   • U kunt bij Inovum, naast zorg op indicatie, ook gebruik maken van zorg en dienstverlening die niet vergoed wordt door de Wlz, Zvw of de Wmo. U wilt bijvoorbeeld graag meer zorg dan waar u volgens uw indicatie recht op heeft. Ook zijn er services en diensten die niet onder een indicatie vallen. In het verpleeghuis bijvoorbeeld de kapper, telefoon en televisie of deelname aan meerdere activiteiten. Woont u zelfstandig, dan kunt u bijvoorbeeld van personenalarmering gebruik maken of deelnemen aan een van de cursussen georganiseerd door onze fysiotherapeuten.Voor deze aanvullende zorg en diensten betaalt u zelf, u ontvangt hiervoor een rekening van Inovum.  Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering kunt u een beroep doen op uw zorgverzekeraar voor een eventuele bijdrage in de kosten voor deze aanvullende diensten. Wij adviseren u dan ook daarover contact op te nemen met uw eigen ziektekostenverzekeraar.Meer informatie
    In de gids Aanvullende particuliere diensten vindt u meer informatie over deze diensten, de financiering en met wie u contact op kunt nemen over een specifieke aanvullende dienst. U kunt ook contact opnemen met Zorgbemiddeling Inovum, telefoon 035 – 58 88 387.

Gemaakt door de Toekomst