Home > Zorg met verblijf > Vergoedingen en indicatie > Zorgzwaartepakket (ZZP)

Zorgzwaartepakket (ZZP)

Sinds 2009 wordt de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen gefinancieerd middels de zorgzwaartebekostiging. In het kort komt het erop neer dat het geld dat een zorginstelling krijgt, is afgestemd op de zorg waarvoor de cliënt een indicatie heeft. Op deze pagina vindt u een korte algemene omschrijving van de zorgzwaartebekostiging en de zorgzwaartepakketten waarmee u bij Inovum terecht kunt. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid waar u de gebruikersgids verpleging en verzorging gratis kunt downloaden of bestellen.

Wat houdt een ZZP in?

Het zorgzwaartepakket beschrijft:

 • waar u hulp bij nodig heeft (bijvoorbeeld met wassen en aankleden)
 • hoeveel hulp u krijgt, uitgedrukt in gemiddelde uren per week.

Op basis van deze uren wordt de financiering bepaald.  U hebt recht op het aantal uren waarvoor u geïndiceerd bent. Let wel: de uren die u toebedeeld krijgt zijn een gemiddelde en kunnen per week verschillen. Soms heeft u iets meer zorg nodig en soms iets minder.

Welke ZZP’s zijn er?

 • ZZP 05

  • Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
   • U heeft een indicatie voor zorgzwaartepakket 5. Dit betekent dat u elke dag hulp en begeleiding nodig heeft. Dezelfde hulp als beschreven bij ZZP 4 maar met specifieke zorg voor dementie. Wanneer speciale zorg nodig is, kan een beroep gedaan worden op verpleegkundige hulp, zorg van een verpleeghuisarts of eventuele andere behandelaars. Het gemiddeld aantal uren hulp en zorg bij ZZP 5 is 18 uur per week.
 • ZZP 06

  • Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
   • U heeft u een indicatie voor zorgzwaartepakket 6. Dit betekent dat u elke dag hulp en begeleiding nodig heeft. Dezelfde hulp als beschreven bij ZZP 4 maar dan iets meer. U bent lichamelijk ziek door een chronische ziekte en/of handicap. U kunt daardoor uw eigen leven niet meer zelf organiseren en u heeft zorg en verpleging nodig.Wanneer speciale zorg nodig is, kan een beroep gedaan worden op verpleegkundige hulp, zorg van een verpleeghuisarts of eventuele andere behandelaars.Het gemiddeld aantal uren hulp en zorg bij ZZP 6 is 18 uur per week.
 • ZZP 07

  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
   • Hebt u een indicatie voor zorgzwaartepakket 7 dan betekent dit dat u elke dag hulp en begeleiding nodig heeft. Dezelfde hulp als beschreven bij ZZP 4, maar met speciale zorg voor een combinatie van psychiatrische problemen met lichamelijke problemen.
    U kunt daardoor uw eigen leven niet meer organiseren en u heeft zorg en verpleging maar ook deskundige begeleiding nodig. Wanneer speciale zorg nodig is, kan een beroep gedaan worden op verpleegkundige hulp, zorg van een verpleeghuisarts of eventuele andere behandelaars.
    Het gemiddeld aantal uren hulp en zorg bij ZZP 7 is 22 uur per week.
 • ZZP 08

  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging en verpleging
   • Hebt u een indicatie voor zorgzwaartepakket 8, dan betekent dit dat u elke dag hulp, zorg, verpleging en begeleiding nodig heeft. Dezelfde hulp als beschreven bij ZZP 7, maar met speciale zorg voor de specifieke aandoening die u hebt. U hebt een ernstige lichamelijke ziekte, waardoor u grotendeels afhankelijk bent van zorg.
    Wanneer speciale zorg nodig is, kan een beroep gedaan worden op verpleegkundige hulp, zorg van een verpleeghuisarts of eventuele andere behandelaars.
    Het gemiddeld aantal uren hulp en zorg bij ZZP 8 is 27 uur per week.
 • ZZP 09

  • Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging
   • Heeft u een indicatie voor zorgzwaartepakket 9, dan heeft u een operatie gehad waarvan u moet herstellen in een zorginstelling: revalideren. De verzorging en verpleging zijn gericht op uw herstel, zodat u weer terug kunt naar uw woonsituatie voor de operatie.
    Er is speciale zorg beschikbaar, zoals verpleegkundige hulp, zorg van een verpleeghuisarts en andere behandelaars. Het gemiddeld aantal uren hulp en zorg bij ZZP 9 is 20 uur per week. Het doel van revalideren is, dat u weer leert zelfredzaam te zijn.
    In het begin van het revalidatieproces ontvangt u meer uren zorg en hulp dan aan het einde van uw revalidatieperiode.
 • ZZP 10

  • Beschermd verblijf met intensieve palliatief terminale zorg
   • Heeft u een indicatie voor zorgzwaartepakket 10, dan bent u in de eindfase van een ernstige ziekte en heeft u zorg nodig die thuis niet mogelijk is.
    Uw levensverwachting is enkele maanden. De verzorging en verpleging zijn erop gericht u een zo comfortabel mogelijke laatste fase van uw leven te geven. Er is speciale zorg beschikbaar, zoals verpleegkundige hulp en zorg van een verpleeghuisarts en eventuele andere behandelaars met specifieke deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg.
    Het gemiddeld aantal uren hulp en zorg bij ZZP 10 is 29,5 uur per week. Het aantal uren zorg neemt toe naarmate het levenseinde nadert.

Voor bewoners met niet aangeboren hersenletsel zijn er daarnaast indicaties speciaal gericht op lichamelijke beperkingen. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de twee pakketten die binnen Inovum worden aangeboden.

 • LG 6

  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
   • U heeft een ernstige lichamelijke beperking. En u heeft daardoor heel veel verzorging en verpleging nodig, omdat u nog maar weinig dingen zelf kunt. Ook is het belangrijk dat u de hele dag begeleiding krijgt. Dan is het pakket Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging voor u. Het gemiddeld aantal uren hulp en zorg bij LG 6 is 21 tot 25,5 uur per week.
 • LG 7

  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
   • U bent zeer ernstig gehandicapt. En u heeft daardoor veel verzorging en verpleging nodig. Uw dag moet een vaste structuur hebben. U heeft veel begeleiding nodig. En ook behoefte aan speciale zorg omdat u veel psychiatrische problemen heeft. Dan is het pakket Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging voor u. Het gemiddeld aantal uren hulp en zorg bij LG 7 is 23 tot 28,5 uur per week.

Wilt u meer informatie?

Informatie over het volledige zorgaanbod per locatie vindt u op deze website bij Zorg met verblijf. Ook kunt u terecht bij Zorgbemiddeling Inovum, telefoon 035 – 58 88 387.